อากาศที่ภูเก็ต
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 16 กันยายน 51
9